Zpět

KROUŽKY

Kroužky ve školním roce 2022/2023

PONDĚLÍ – Keramika od 13.30

                     Maxík od 13.15 

                     Angličtina od 15.00

 STŘEDA -  Tanečky od 13.45 

ČTVRTEK -  Flétna od 13.10

                    Vědecké pokusy od 15.00

 

Zpět