Mateřská škola Montessori je trojtřídní předškolní zařízení, všechny třídy školky jsou heterogenní

Připravené prostředí tříd je vybaveno pestrým didaktickým materiálem, podporujícím přirozený vývoj dítěte.

Budovu MŠ obklopuje zahrada s novými hracími prvky. Mateřská škola je položena mezi modřanským sídlištěm s místním názvem Na Beránku a původní vilkovou zástavbou. Příjemné okolí dotváří chráněné území Modřanské rokle, jenž svírá Libušský potok a lesnaté údolí Komořanského potoka.

Vzdělávací metodou dle paní Marie Montessori pracuje pedagogický kolektiv od školního roku 1999/2000.


Zápis do mateřské školy

Zápis do MŠ pro školní rok 2024/2025 se koná 14. a 15. 5. 2024. Pro usnadnění a urychlení zápisu prosíme o využití Elektronického předzápisu dostupného od 2. 4., viz kompletní informace o zápisu.