Mateřská škola Montessori je trojtřídní předškolní zařízení, všechny třídy školky jsou heterogenní

Připravené prostředí tříd je vybaveno pestrým didaktickým materiálem, podporujícím přirozený vývoj dítěte.

Budovu MŠ obklopuje zahrada s novými hracími prvky. Mateřská škola je položena mezi modřanským sídlištěm s místním názvem Na Beránku a původní vilkovou zástavbou. Příjemné okolí dotváří chráněné území Modřanské rokle, jenž svírá Libušský potok a lesnaté údolí Komořanského potoka.

Vzdělávací metodou dle paní Marie Montessori pracuje pedagogický kolektiv od školního roku 1999/2000.


Zápis do mateřské školy

Zápis do MŠ pro školní rok 2023/2024 se koná 10. a 11. 5. 2023. Pro usnadnění a urychlení zápisu prosíme o využití Elektronického předzápisu, viz kompletní informace o zápisu.

Oznámení o konání zvláštního zápisu do předškolního vzdělávání ve školním roce 2023/2024 (Lex Ukrajina školství)
Повідомлення про спеціальний запис до дошкільного навчального закладу на навчальний рік 2023/2024 («ЛЕКС УКРАЇНА» - освіта)