Zpět

Zápis do mateřské školy

Vážení rodiče,

pro usnadnění a urychlení zápisu Vašeho dítěte do naší mateřské školy doporučujeme využít Elektronického předzápisu. Je dostupný na webu:

www.elektronickypredzapis.cz/materska-skola/p12-montessori

Aplikace Vás navede, jaké další kroky je potřeba podniknout (tisk vyplněné žádosti, evidenční list a zde potvrzení lékaře) a vše potřebné doručit do MŠ stanoveným způsobem v termínu řádného zápisu. Je k dispozici i leták s návodem.

Elektronický předzápis bude pro vás otevřen od 2. 4. - 13. 5. 2024. Vyplněnou žádost vytisknete, podepíšete, dále vyplníte evidenční list, který potvrdí váš pediatr. Tyto formuláře, včetně rodného listu dítěte a dokladu o jeho trvalém pobytu (k nahlédnutí) pak donesete v den zápisu do naší mateřské školy.

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY MONTESSORI SE KONÁ 14. 5. - 15. 5. 2024 V DOBĚ 13:00 - 17:00. K ZÁPISU SE DOSTAVTE PROSÍM S VAŠÍM DÍTĚTEM.

Po celou dobu zápisu můžete nahlédnout a pobýt se svým dítětem v prostorách Montessori třídy.

Těšíme se na vás a vaše děti.

Zpět