DOKUMENTY

Úplata za předškolní vzdělávání
Režim dne a zájmové činnosti
Kroužky
Hrací odpoledne
Provoz mateřské školy
Zápis do mateřské školy
Kritéria mateřské školy pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání
Zvláštní zápis (Lex Ukrajina školství) / спеціальний запис («ЛЕКС УКРАЇНА» - освіта)
Kulturní akce

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU

Čestné prohlášení
Smlouva o dílo
Krycí list nabídky
Výzva k podání nabídky

 

KE STAŽENÍ

Letní provoz 2023
Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání - zvláštní zápis
Dotazník ke grafomotorickému screeningu
Inspekční zpráva
Informační memorandum Mateřské školy Montessori v Praze 12 (GDPR)
Provozní řád školní jídelny
Prohlášení o bezinfekčnosti
Posudek zdravotní způsobilosti
Co potřebují děti do školky
Úplata za školné a stravné
Školní řád
Zpráva ze stáže ve Finsku
Zpráva ze stáže ve Švédsku
Seznam přijatých dětí
Seznam nepřijatých dětí

 


Mateřská škola Montessori v Praze 12 je partnerem projektu
„Interaktivní vzdělávání v mateřských školách v Praze 12“ registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012293 v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, Výzvy č. 02_18_067 Implementace strategie digitálního vzdělávání II.

Cílem projektu je zásadním způsobem přispět k vybavenosti mateřských škol interaktivní technikou a profesnímu rozvoji pedagogických pracovníků při využívání moderních digitálních technologií ve výuce, a to v návaznosti na současný neutěšený stav, kdy vybavenost některých MŠ technikou a schopnost jejího používání ve výuce je téměř nulová. Nástrojem pro dosažení tohoto cíle bude vybavení škol technikou a výuka pedagogických pracovníků při využívání techniky ve výuce.

Logo EULogo MŠMT
www.sfzp.cz www.mzp.cz
Paměntní deska projektu Školní zahrada v přírodním stylu

Paměntní deska projektu MŠ Montessori 54