DOKUMENTY

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU

 

KE STAŽENÍ

 


Mateřská škola Montessori v Praze 12 je partnerem projektu
„Interaktivní vzdělávání v mateřských školách v Praze 12“ registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012293 v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, Výzvy č. 02_18_067 Implementace strategie digitálního vzdělávání II.

Cílem projektu je zásadním způsobem přispět k vybavenosti mateřských škol interaktivní technikou a profesnímu rozvoji pedagogických pracovníků při využívání moderních digitálních technologií ve výuce, a to v návaznosti na současný neutěšený stav, kdy vybavenost některých MŠ technikou a schopnost jejího používání ve výuce je téměř nulová. Nástrojem pro dosažení tohoto cíle bude vybavení škol technikou a výuka pedagogických pracovníků při využívání techniky ve výuce.

Logo EULogo MŠMT
www.sfzp.cz www.mzp.cz
Paměntní deska projektu Školní zahrada v přírodním stylu

Paměntní deska projektu MŠ Montessori 54