Zpět

DENNÍ REŽIM MATEŘSKÉ ŠKOLY 

7:00 – 8:50

 • Práce dětí s materiálem Montessori, výtvarné a pracovní činnosti

8:50 – 9:20

 • Ranní setkání na elipse, společné přivítání
 • Seznámení a motivace dětí ke společnému tématu, projektu třídy, společná práce nebo práce ve skupině
 • Pohybová chvilka

9:20 – 9:40

 • Samostatná příprava na dopolední svačinu, hygienické návyky

9:40 – 10:00

Dle potřeb třídy:

 • Práce ve skupinách s nabídnutými aktivitami k tématu
 • Výběr Montessori materiálu – k tématu, dle svobodné volby dítěte, dokončení práce se zvoleným materiálem
 • Samostatné prostírání dětí na oběd

10:00 – 12:00

 • Pobyt dětí v přírodě, pohybové aktivity na zahradě školy, vycházka do okolí – dětská hřiště, les, louky

12:00 – 13:00

 • Příprava dětí na oběd – hygiena, samostatné stolování
 • Příprava dětí na odpolední odpočinek, chystání postýlek, chvilka s knihou
 • Děti odcházející po obědě – klidové činnosti, tj. prohlížení knih, dětských časopisů...

13:00– 14:30

 • Odpočinek - přizpůsoben individuálním potřebám dětí / odpočinek na lůžku, poslech
 • četby knihy, spánek, klidové činnosti

14:30 – 14:45

 • Odpolední svačina, samostatná obsluha

15:00 – 17:00

 • Nabídka práce s Montessori materiálem
 • Výtvarné, pracovní činnosti
 • Pohybové aktivity
 • Hudební chvilky
 • Konstruktivní činnosti
 • Námětové hry
 • Za příznivého počasí pobyt na zahradě mateřské školy

Denní režim je vytvořen s ohledem na dodržování zdravé životosprávy dětí, je součástí školního vzdělávacího programu.

Časové rozvržení je orientační, možné jej přizpůsobit potřebám dětí, reaguje operativně na mimořádné dny a situace.

Kroužky

V odpoledních hodinách využívají děti možnost navštěvovat kroužek vědeckých pokusů, kroužek pro předškoláky Maxík, kroužek keramiky, flétny nebo harmoniky a angličtiny.

Další aktivity

 • Průměrně jednou za měsíc navštěvujeme divadelní nebo hudební představení.
 • Putujeme po Praze, jezdíme na výlety, navštěvujeme výstavy a muzea.
 • Každým rokem pořádáme týdenní školku v přírodě.
 • Zájemci o umístění dítěte v naší školce se mohou přijít podívat na tzv. hrací odpoledne, kde se seznámí s prostředím i metodou Montessori.

 

Zpět