Zpět

DENNÍ  REŽIM  MATEŘSKÉ  ŠKOLY

 

7,00  -   8,50       Práce dětí s materiálem Montessori, výtvarné a pracovní činnosti

 8,50  -   9,20      Ranní setkání na elipse, společné přivítání

                             Seznámení a motivace dětí ke společném tématu, projektu třídy, společná nebo práce ve skupině

                             Pohybová chvilka

 9,20  -   9,40      Samostatná příprava na dopolední svačinu, hygienické návyky

 9,40  - 10,00      Dále dle potřeb třídy:

                             Práce ve skupinách s nabídnutými aktivitami k tématu

                             Výběr Montessori materiálu – k tématu, dle svobodné volby dítěte, dokončení práce se zvoleným materiálem

                             Samostatné prostírání dětí na oběd

 10,00 –12,00     / dle jednotlivých tříd / Pobyt dětí v přírodě, pohybové aktivity na zahradě školy, vycházka do okolí – dětská hřiště,                              les, louky

 12,00 - 13,00    Příprava dětí na oběd – hygiena, samostatné stolování

                            Příprava dětí na odpolední odpočinek, chystání postýlek, chvilka s knihou

                            Děti odcházející po obědě – klidové činnosti, tj. prohlížení knih, dětských časopisů...

 13,00 –14,30    Odpočinek - přizpůsoben individuálním potřebám dětí / odpočinek na lůžku, poslech

                            četby knihy, spánek, klidové činnosti /

 14,30 – 14,45  Odpolední svačina, samostatná obsluha

 15,00 – 17,00  Nabídka práce s Montessori materiálem

                           Výtvarné, pracovní činnosti

                           Pohybové aktivity

                           Hudební chvilky

                           Konstruktivní činnosti

                           Námětové hry

                           Za příznivého počasí pobyt na zahradě mateřské školy

 

 Denní režim je vytvořen s ohledem na dodržování zdravé životosprávy dětí, je součástí školního vzdělávacího programu.

Časové rozvržení je orientační, možné je přizpůsobit potřebám dětí, reaguje operativně na mimořádné dny a situace.

 V Praze dne 2. 9. 2019                  


Kroužky:

V odpoledních hodinách využívají děti možnost navštěvovat kroužek juda, kroužek pro předškoláky Maxík, kroužek keramiky, flétny nebo harmoniky a angličtiny.

Další aktivity:

  • Průměrně jednou za měsíc navštěvujeme divadelní nebo hudební představení.
  • V rámci projektů putujeme po Praze, jezdíme na výlety, navštěvujeme výstavy a muzea.
  • Každým rokem pořádáme týdenní školku v přírodě.
  • Zájemci o umístění dítěte v naší školce se mohou přijít podívat na tzv. hrací odpoledne, kde se seznámí s prostředím i metodou Montessori.

Zpět