Interaktivní vzdělávání v mateřských školách v Praze 12, registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012293, v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, Výzvy č. 02_18_067 Implementace strategie digitálního vzdělávání II., financováno EU