Zpět

Mateřská škola Montessori v Praze 12, Urbánkova 3347/2, 143 00 Praha 4 – Modřany

Úplata za předškolní vzdělávání

Podle školského zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 43/2006 Sb., o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů se stanovuje výše úplaty za předškolní vzdělávání od 01.09.2022 takto:

  1. pro děti přijaté k celodenní docházce 830,- Kč za měsíc

  1. osvobození od úplaty v případě dětí se sociálním znevýhodněním na základě podané žádosti zákonným zástupcem dítěte v příslušném školním roce

  1. předškolní děti a děti s odkladem školní docházky se vzdělávají bezúplatně

Platba je hrazena trvalým příkazem na účet MŠ č. 2000 777 329 / 0800 s uvedením jména dítěte, za něž je platba uskutečněna a to nejpozději k 15. v daném měsíci.

Platba stravného

Strávníci 3 – 6 ti letí: 48,- Kč / den

Strávníci 7 let / děti, které dovrší 7 let do 31. 8. škol. r. /: 52,- Kč / den

Stravné je hrazeno trvalým příkazem na účet školní jídelny č. 35 – 2000 777 329 / 0800 ve výši příslušné částky násobené průměrným počtem pracovních dní v měsíci, opět s uvedením jména dítěte ( na požádání pololetní vyúčtování ).

Vyúčtování stravného za školní rok se provádí na konci měsíce června zasláním na účet plátce.

Úhrada stravného opět do 15. příslušného měsíce.

Výše uvedených plateb je platná od 01.09.2022.

Případné aktuální změny budou rodičům včas oznámeny.

ředitelka školy Mgr. Daniela Nováková