Zpět

Provoz mateřské školy

1. Provoz školy je od 7:00 do 17:00 hod.

Provoz jednotlivých tříd:

červená třída
7:00 – 16:00 hod.

 

oranžová třída
7:00 – 16:00 hod.

 

modrá třída
7:30 – 17:00 hod.

 

2. Provoz mateřské školy bývá přerušen v měsíci červenci a srpnu, zpravidla na 8 týdnů.

Omezení nebo přerušení provozu školy oznámí ředitelka školy zákonným zástupcům dítěte nejméně 2 měsíce před přerušením provozu, dále pak oznámí náhradní provoz v jiné mateřské škole na území MČ Prahy 12.

Zpět