Aktuality

Šestá zpráva ze školky v přírodě

Dneska jsme se vydali na druhý celodenní výlet. Start byl opět v Besedici a první zastávka byla na Besedické vyhlídce. Děti měly radost, že z ní viděly náš penzion. Pak jsme šli cestou mezi skalami a lesem k zřícenině hradu Zbirohy. Z pověsti jsme se dozvěděli, že zde bydlel černý rytíř, tak se děti po dvojicích vydaly hledat jeho poklad. Každý si tedy našel svůj sáček s pokladem a měli z něj velikou radost. Po výletě byla večeře, čtení pošty z domova, sprchování a pak už zasloužený odpočinek.Pátá zpráva ze školy v přírodě

V úterý jsme se vydali do starověkého Řecka. Dopoledne putovaly jednotlivé skupinky za zlatým rounem, které nakonec získaly pro muzeum. Odpoledne jsme měli Olympijské hry. Vrhali jsme oštěp, skákali do dálky,běhali přes překážky a stříleli z luku na terč. K večeři byly dlouho očekávané borůvkové knedlíky.Večer nás ještě čekalo krátké putování po světelných šipkách. Děti si došly za dvorní dámou císače Rudolfa II. pro vstupenku na čtvrteční maškarní ples. Mohly si vybrat jestli chtějí sami nebo ve dvojici. Mezi ty, kteří šli sami, patřily i naše nejmladší holčičky Madlenka, Aida a Nina,navíc vše zvládly s úsměvem.

Čtvrtá zpráva ze školky v přírodě

Dneska dopoledne jsme si barvili trička. Dětem se moc povedla, jen doporučujeme maminkám, pokud chtějí barvu fixovat, aby je před praním vyžehlily. Odpoledne jsme se vydali do pravěku. Každá skupinka připravila vylosovanou loveckou aktivitu a pak si všichni vše vyzkoušeli. Stříleli jsme z praku i luku, házeli oštěpem a šiškami na kamenné zvíře. Chtěli jsme ještě dělat sošky z hlíny, ale děti tak zaujaly lovecké aktivity, že už jsme to nestihli. Jednu sošku jsme alespoň získali pro muzeum. Po večeři a deníčkách děti ještě napsaly a nakreslily koresponďáky domů.

Třetí zpráva ze školky v přírodě

Dnes jsme se s Karlem IV. vydali autobusem do Besedice. Nejprve jsme navštívili statek, kde jsme si například mohli pohladit čtyřdenní telátko a králíčka. Naše další cesta vedla do Besedických skal. Rozhlédli jsme se ze dvou skalních vyhlídek, prošli skalní bludiště, nahlédli do jeskyně, zahráli hledací hru. Děti ušly necelých 6 kilometrů krásnou krajinou a ani je nenapadlo, že by si mohly stěžovat na únavu. Na závěr výletu ještě našly pro muzeum šperky královny Elišky Pomořanské, manželka Karla IV. Večer vše zapsaly do deníčků a po pohádce a ukolébavce usnuly.

Druhá zpráva ze školky v přírodě

Dneska děti dopoledne vytvořily stroj času. Potom se rozdělily do čtyř cestovatelských skupinek, které pojmenovaly Melounová pizza, Rychlé špagety, Cestovatelé času a Cinkavé zvonečky. K obědu byla dneska svíčková s knedlíkem a paní servírka se s přídavky dost naběhala. Odpoledne jsme se vydali na první cestu časem. Nejprve jsme si pro lepší představu vytvořili a prošli časovou osu a pak jsme se už ocitli v době vlády faraonů ve starověkém Egyptě. Každá skupinka dostala zprávu psanou hieroglify. Aby je rozluštila, musela získat klíč z území hlídaného strážci. To se všem podařilo, takže jsme se dozvěděli, kde hledat vzácnou egyptskou památku a tu jsme pak společně získali pro muzeum. Večer jsme zapsali do deníčků, osprchovali děti a po společné pohádce šli všichni spát, aby měli dost sil na nedělní celodenní výlet.

První zpráva ze školky v přírodě

Odpoledne jsme se vydali na louku nad penzionem. Užívali jsme příjemné jarní počasí a krásné rozhledy po okolí. Dokonce jsme viděli i zasněžené Krkonoše. Našli jsme také naleziště křišťálů, které si děti opatrují jako velký poklad. Také jsme si přečetli dopis od ředitele muzea, který nás požádal, abychom si sestrojili stroj času a jeho prostřednictvím se vydali do dob minulých. V různých dobách budeme hledat pro muzeum historicky cenné předměty. K večeři jsme měli špagety s boloňskou omáčkou a děti si tak přidávaly, že pan kuchař musel špagety ještě přivařit. Po večeři jsme si založili deníčky a zapsali a nakreslili první den. Po pohádce (a někteří i před ní nebo při ní) děti rychle usnuly, takže většina si ani nestihla postesknout.

Příjezd na školku v přírodě

Vážení rodiče!
V pohodě jsme dorazili do penzionu Hamštejn, naobědvali se a vybalili kufry a teď vyrážíme poznávat okolí.

Provoz školky v době školky v přírodě

Vážení rodiče!
V době od 29.4. do 6.5.2022, kdy bude probíhat školka v přírodě, nebude v provozu modrá třída. Děti z modré třídy se budou scházet v červené a následně budou rozděleny do červené a oranžové třídy dle aktuálního počtu dětí. Prosíme rodiče dětí z modré třídy, aby jim do šatny červené třídy přenesli pytle s oblečením.

Školka v přírodě

Vážení rodiče!
Připomínáme, že ve středu od 12.30 do 17.00 vybíráme v červené třídě dokumenty, kopie kartiček zdravotní pojišťovny, 300Kč kapesné, 2 korespondenční lístky s adresou rodičů, podepsané léky a poklad nebo sušenky (aktuální počet dětí je 25)
Odjezd na školku v přírodě je v pátek 29.4.2022 v 8.15 od školky.
Těší se tým organizátorů školky v přírodě

Výlet do Botanické zahrady v Troji

Vážení rodiče,
v úterý 26.4. jde oranžová třída na celodenní výlet do Botanické zahrady v Troji na výstavu "Motýli" (Fata Morgana).
Příchod do školky: do 8:15 hod
Návrat: okolo 15 hod
S sebou: jídlo a pití na celý den (oběd ve školce bude odhlášen), pláštěnka, balíček papírových kapesníků
Na sebe: vhodné pohodlné oblečení a obuv pro celodenní pobyt venku

Výlet červené třídy do lesů kolem Točné

Vážení rodiče!
V úterý 26.4. jde červená třída na celodenní výlet do lesů okolo letiště Točná.
Příchod do školky: do 8.15
Návrat: okolo 15.30
S sebou: jídlo a pití na celý den (oběd ve školce bude odhlášen), pláštěnka, balíček papírových kapesníků
Na sebe: vhodné oblečení a obuv pro celodenní pobyt v přírodě

Školka v přírodě

Vážení rodiče!
Pokud máte zájem o účast vašeho dítěte na školce v přírodě, zveme vás v úterý 19.4.2022 v 17.30 do červené třídy na schůzku o školce v přírodě. Dozvíte se všechny důležité informace, představíme vám ty, kdo s dětmi na školku v přírodě pojedou a dostanete potřebné formuláře - bezinfekčnost a posudek zdravotní způsobilosti, které jsou již nyní k dispozici na našich internetových stránkách:
https://www.msmonte...ti_ditete_2019.pdf
https://www.msmonte...fekcnosti_2021.pdf
Prosíme také o platbu školky v přírodě 4 800 Kč za dítě.
Těší se na vás všichni dospělí účastníci školky v přírodě

Zástup v modré třídě

Vážení a milí rodiče modré třídy,

dovoluji si Vás informovat, že paní učitelka Zuzka bude nyní ve školce
nepřítomna z důvodu delší nemoci.
Do doby jejího návratu ji bude zastupovat paní učitelka Mgr. Kamila
Česká.

Děkuji
Slávka Posltová

Taneční kroužek

Vážení rodiče!
Připomínáme, že ve středu 13.4. není taneční kroužek, jak bylo uvedeno na přihlášce.

Kroužek keramiky

Milí rodiče našich keramiků,

keramická díla vašich dětí budou k vyzvednutí ve vašich třídách od
tohoto pátečního poledne.
Přineste si prosím na jejich vyzvednutí vhodnou nádobu (např. krabice od
bot...).

Dále bych vám chtěla sdělit, že keramický kroužek je z důvodu konání
Jarní dílny modré třídy přeložen z pondělí 11.4. na úterý 12.4.

Děkuji za pochopení
Slávka Posltová

Jarní dílna modré třídy

Milí rodiče,
s radostí Vás po dlouhém čase zveme na jarní dílnu, která se uskuteční v
pondělí 11.4.2022 od 16.30 hod v modré třídě. Uvítáme Vás jarním
veršováním a zpíváním, poté nás čeká společné vyrábění jarních a
velikonočních dekorací. Poprosíme o drobné občerstvení na společné
hodování a 70 Kč na materiál k vyrábění.
A ještě požádáme o průběžné nošení vyfouklých vajíček.
Děkujeme a moc se na Vás společně s dětmi těšíme.

Toaletní potřeby

Vážení rodiče,
prosíme o donesení těchto toaletních potřeb na druhé pololetí:
1x balení ubrousků
1x tekuté mýdlo
1x balení toaletních papírů (8 rolí)
1x balení papírových kapesníků (10ks)
Děkujeme za oranžovou třídu

Žádost o odklad školní docházky

Vážení rodiče,

uvažujete-li o odkladu školní docházky pro vašeho předškoláka, zde
nabízíme několik potřebných informací.

1) Pokud uvažujete o odkladu docházky vašeho dítěte do 1. třídy ZŠ, i
tak se dostavíte k zápisu do vámi vybrané školy. Termíny zápisu
naleznete na webových stránkách zvolené školy, na stránkách MČ Prahy
12, případně v nabízené brožuře "Přijďte se podívat".

2) Příslušné škole sdělíte svoji úvahu o udělení odkladu školní docházky
pro vaše dítě. Zde obdržíte formulář k podání žádosti o odklad.

3) K žádosti je potřebné dodat kopii vyjádření PPP (pedagogicko
psychologické poradny) nebo SPC (speciálního pedagogického centra).

4) Dále budete potřebovat vyjádření (doporučení) odborného lékaře nebo
klinického psychologa (nejlépe vašeho pediatra).

5) Žádost musí být řediteli ZŠ předložena do 31.05.2022 (pokud nebudete
mít ještě v této době vyjádření PPP, je možné dodat dokumenty
dodatečně).

6) Svůj záměr požádat o odklad školní docházky sdělte prosím v nejbližší
době třídním učitelkám ve vaší školce. Do doby vašeho jistého rozhodnutí
nebude na místo vašeho dítěte přijato zápisem jiné dítě.
Odklad školní docházky je možné též vykonávat v přípravné třídě ZŠ.

7) Kopii Rozhodnutí ředitele ZŠ o odkladu školní docházky je nutné
odevzdat v MŠ.

Jarní dílna oranžové třídy

Milí rodiče,
s velkým potěšením Vás zveme na jarní dílnu, která se uskuteční ve čtvrtek 7.4.2022 od 16.30 hod v oranžové třídě. Čeká vás malé vystoupení dětí, poté společné vyrábění jarních a velikonočních dekorací. Poprosíme o drobné občerstvení na společné hodování a 70 Kč na materiál k vyrábění.
Děkujeme a moc se na Vás společně s dětmi těšíme.
Jana, Bětka, Jitka