Aktuality

Kroužek keramiky

Vážení rodiče keramiků,

přijměte prosím sdělení, že z provozních důvodů je keramický kroužek z
pondělí 15.11.2021 přeložen na následující den, tedy úterý 16.11.2021
(stejný čas).

Děkuji za pochopení.
Sl. P.

Grafomotorický screening

Vážení rodiče,
na úterý 23.11.2021 vám nabízíme grafomotorický screening vašich dětí s
paní Mgr. Martinou Simonidesovou, který proběhne v dopoledních hodinách
v naší mateřské škole.
Svůj zájem nahlaste, prosím, ve vašich třídách, kde si zároveň vyžádejte
i potřebný dotazník k vyplnění.
Poplatek za provedení screeningu je 50,- Kč.

Oblíbená knížka

Vážení rodiče!
Prosíme, aby si děti z červené třídy v úterý 16.11. přinesly do školky svou oblíbenou knížku.
Děkujeme Markéta, Máša a Danča

Rudolfínek

Vážení rodiče,
ve čtvrtek 11.11.2021 jdeme s dětmi modré třídy na hudební dílničku do Rudolfína "Hou hou housle jdou".
Příchod do školky do 8:15 hodin.
Návrat k pozdnímu obědu. Vyzvedávání dětí po obědě po 13té hodině.
S sebou: Batůžek s pitím, kapesníčky, v případě deště pláštěnku, roušku v igelitovém sáčku.
Svačinu dostanou děti ze školky.

Logopedický screening

Vážení rodiče,

v pondělí 8.11.2021 v dopoledních hodinách proběhne v mateřské škole
logopedický screening
s paní PaedDr. Věrou Kopicovou.
Screening se týká především předškolních dětí s logopedickými obtížemi,
případně dětí mladších
s výraznými řečovými vadami. Netýká se dětí, které již jsou v péči jiné
logopedické poradny.
Konzultujte, prosím, nutnost logopedického vyšetření s třídními
učitelkami vašich dětí.

Dotazník potřebný k vyplnění si vyžádejte ve vaší třídě a zde se i
přihlaste.
Poplatek za účast na screeningu je 50,- Kč.

Sdělení pro rodiče

Vážení rodiče

chtěla bych Vám předat sdělení, že v mateřské škole se objevilo dítě s
pozitivním testem na COVID-19.
Všechni rodiče dětí, s nimiž pozitivně testované dítě přišlo do styku,
byli již osloveni (děti červené třídy a několik dětí z jiné třídy
přítomné v MŠ v úterý, popř. pondělí v minulém týdnu) a dohodnut další
postup.
Řešení prozatím pochází z doporučené Metodiky MŠMT a hlavní hygieničky,
neboť se nám dosud nepodařilo spojit se s Hygienickou stanicí.
Sdělení je pouze informativní, děti, jejichž rodiče nebyli osloveni,
mohou docházet do mateřské školy v běžném režimu.

Přeji Vám hezký zbytek podzimního víkendu.
Jaroslava Posltová
ředitelka mateřské školy

Kroužky v době podzimních prázdnin

Vážení rodiče!
V době podzimních prázdnin 27. - 29.10.2021 neprobíhají kroužky angličtiny ani tanečků.

Podzimní slavnost

Vážení rodiče!
Ve čtvrtek 21.10.2022 dopoledne pořádáme v naší školce tradiční podzimní slavnost. Ve všech třídách budou připraveny výtvarné aktivity a děti budou moci procházet školkou a vyrábět si, co budou chtít. Prosíme, aby děti přišly oblečené v podzimních barvách, podle třídy - červená třída v červeném, oranžová v oranžovém a modrá třída ve žlutém.

Hudební dílna v kostele sv. Šimona a Judy

Vážení rodiče,
v pondělí 11.10.2021 půjdeme s dětmi z oranžové třídy na Hudební dílnu do kostela sv. Šimona a Judy.
Příchod do školky: do 8:30 hod
Návrat: na pozdější oběd, vyzvedávání dětí, které půjdou po obědě mezi 13:15 - 13:30 hod
S sebou: Pohodlný batůžek s pitím, svačinu dostanou děti ve školce; pláštěnku, balíček papírových kapesníků a roušku (pro bezpečí dětí). Vlhčené hygienické ubrousky budeme mít pro děti k dispozici.

Platby kroužků

Váženi rodiče!
Prosíme o platbu kroužků, na které jste přihlásili své děti. Kroužky je možné platit pouze v hotovosti v červené třídě:
Ve středu 29.9. od 12.45 do 17.00
Ve čtvrtek 30.9. a pátek 1.10. od 7.00 do 8.30 a od 12.45 do 13.15.

Výlet červené třídy do lesa Kamýk

Vážení rodiče!
Ve čtvrtek 23.9.2021 jde červená třída na celodenní pěší výlet do lesa Kamýk.
Příchod do školky: do 8.30
Návrat: okolo 15.30
S sebou: pohodlný bátůžek s jídlem a pitím na celý den (2 svačiny a oběd) - strava ve školce bude odhlášena, pláštěnku, balíček papírových kapesníků
Na sebe: oblečení dle počasí pro celodenní pobyt v přírodě, pohodlnou turistickou obuv

Schůzka s rodiči

Vážení rodiče,

přijměte pozvání k první společné schůzce.
Datum a čas konání: Středa 8.9.2021, 17,30 hodin
Místo konání: Zahrada Mateřské školy Montessori
(za příznivého počasí)
Modrá třída, 1.patro (v případě deště)
(Pokud bude setkání uvnitř budovy, je nutné mít roušky)
Setkání je pouze pro rodiče, tudíž bez dětí.

Těšíme se na vás.
Kolektiv pedagogů mateřské školy

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2021-22

Vážení rodiče, milé děti,

zdravím vás všechny před zahájením nového školního roku 2021-2022.
Ráda bych vyjádřila přání, aby tento školní rok byl za přispění nás
všech takový, abychom se s vašimi dětmi i s vámi mohli setkávat při
každodenních osobních setkáních v naší mateřské škole a aby se nám
podařilo co nejméně se zdravit pouze na dálku v on-line režimu.

Pro začátek několik informací k zahájení školního roku:
Školní rok začíná ve středu 1.9.2021.
Provoz mateřské školy je od 7,00 - 17,00 hodin.
Příchod dětí do školky je v rozmezí 7,00 - 8,30 hodin.
První den školky mohou s dítětem vstoupit do třídy rodiče, kde s ním
mohou chvíli pobýt, pomoci mu prohlédnout si nové prostředí, vybrat
pomůcku. V další dny budou již rodiče předávat své děti učitelce u
vstupu do třídy.
Vyzvedávání dětí po obědě je ve 12,30 - 13,00 hodin (prosíme o vyčkání v
šatně). Pro děti, které by již první den odpočívaly si rodiče přijdou po
15,00 hodině (doporučujeme rodičům nových dětí v prvních dnech pouze
dopolední docházku).

Seznamy dětí a jejich umístění do tříd budou vyvěšeny uvnitř budovy
školy v šatnách.
V šatnách najdete také seznam se značkami dětí, kterými budou označena
místa v botníku a dětský kapsář v šatně.

"Co potřebují děti do školky"
Formulář najdete na webu školky dokumenty ke stažení.

První den si přinesou děti do školky podepsané bačkorky, oblečení na
převléknutí na pobyt venku, podepsanou lahvičku s pitím. Ostatní věci
uvedené na formuláři "Co potřebuji do školky" přineste až následující
dny.

HYGIENICKÁ OPATŘENÍ:
PŘI VSTUPU DO MATEŘSKÉ ŠKOLY VSTUPUJTE POUZE S POUŽITÍM RESPIRÁTORU!!!
( Pro děti mateřské školy neplatí povinnost zakrytí úst a nosu. )
U VSTUPU DO ŠATEN JE PRO VÁS PŘIPRAVEN DESINFEKČNÍ PROSTŘEDEK NA RUCE.

DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PŘICHÁZEJÍ POUZE ZDRAVÉ DĚTI BEZ JAKÝCHKOLIV ZNÁMEK
ONEMOCNĚNÍ.
KAŽDÉ PŘICHOZÍ DÍTĚ SE PŘIVÍTÁ S UČITELKOU VE TŘÍDĚ, ODLOŽÍ SI LAHVIČKU
S PITÍM A IHNED POTÉ SI PEČLIVĚ UMYJE RUCE.

TESTOVÁNÍ na přítomnost covid-19 se v mateřské škole NEPROVÁDÍ.

DŮLEŽITÁ INFORMACE!!!!!!
§ Podle aktuálně platného ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví
ČR, osoby, které se vracejí ze zemí s vysokým, velmi vysokým nebo
extrémním rizikem nákazy a na které se nevztahuje některá ze stanovených
výjimek (pro očkované osoby, pro osoby s prodělaným onemocněním covid-19
apod.), jsou po vstupu na území ČR povinny se nejdříve 5. den, resp. 10.
den v případě návratu ze zemí extrémního rizika nákazy, nejpozději však
14. den, podrobit RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2,
pokud orgán ochrany veřejného zdraví výjimečně nerozhodl jinak. Do doby
výsledku RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 musejí
uvedené osoby setrvat v samoizolaci.
ZA DĚTI ZODPOVÍDAJÍ ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI DÍTĚTE!!!!!!!!!!

Další informace se milí rodiče dozvíte na připravované společné schůzce.
Těšíme se na Vás a na Vaše děti.

Jaroslava Posltová
ředitelka MŠ s kolektivem

Vyzvednutí výrobků z keramiky

Milí rodiče keramiků,
dejte prosím Vašim dětem do školky nádobu (krabici, košíček,...) na vyzvednutí výrobků.
Děkuji
SP

Společné fotografování oranžové třídy

Heslo pro stažení fotografií je stejné jako do fotogalerie mateřské školy.