Aktuality

Hudební dílna v kostele sv. Šimona a Judy

Vážení rodiče,
v pondělí 11.10.2021 půjdeme s dětmi z oranžové třídy na Hudební dílnu do kostela sv. Šimona a Judy.
Příchod do školky: do 8:30 hod
Návrat: na pozdější oběd, vyzvedávání dětí, které půjdou po obědě mezi 13:15 - 13:30 hod
S sebou: Pohodlný batůžek s pitím, svačinu dostanou děti ve školce; pláštěnku, balíček papírových kapesníků a roušku (pro bezpečí dětí). Vlhčené hygienické ubrousky budeme mít pro děti k dispozici.

Platby kroužků

Váženi rodiče!
Prosíme o platbu kroužků, na které jste přihlásili své děti. Kroužky je možné platit pouze v hotovosti v červené třídě:
Ve středu 29.9. od 12.45 do 17.00
Ve čtvrtek 30.9. a pátek 1.10. od 7.00 do 8.30 a od 12.45 do 13.15.

Výlet červené třídy do lesa Kamýk

Vážení rodiče!
Ve čtvrtek 23.9.2021 jde červená třída na celodenní pěší výlet do lesa Kamýk.
Příchod do školky: do 8.30
Návrat: okolo 15.30
S sebou: pohodlný bátůžek s jídlem a pitím na celý den (2 svačiny a oběd) - strava ve školce bude odhlášena, pláštěnku, balíček papírových kapesníků
Na sebe: oblečení dle počasí pro celodenní pobyt v přírodě, pohodlnou turistickou obuv

Schůzka s rodiči

Vážení rodiče,

přijměte pozvání k první společné schůzce.
Datum a čas konání: Středa 8.9.2021, 17,30 hodin
Místo konání: Zahrada Mateřské školy Montessori
(za příznivého počasí)
Modrá třída, 1.patro (v případě deště)
(Pokud bude setkání uvnitř budovy, je nutné mít roušky)
Setkání je pouze pro rodiče, tudíž bez dětí.

Těšíme se na vás.
Kolektiv pedagogů mateřské školy

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2021-22

Vážení rodiče, milé děti,

zdravím vás všechny před zahájením nového školního roku 2021-2022.
Ráda bych vyjádřila přání, aby tento školní rok byl za přispění nás
všech takový, abychom se s vašimi dětmi i s vámi mohli setkávat při
každodenních osobních setkáních v naší mateřské škole a aby se nám
podařilo co nejméně se zdravit pouze na dálku v on-line režimu.

Pro začátek několik informací k zahájení školního roku:
Školní rok začíná ve středu 1.9.2021.
Provoz mateřské školy je od 7,00 - 17,00 hodin.
Příchod dětí do školky je v rozmezí 7,00 - 8,30 hodin.
První den školky mohou s dítětem vstoupit do třídy rodiče, kde s ním
mohou chvíli pobýt, pomoci mu prohlédnout si nové prostředí, vybrat
pomůcku. V další dny budou již rodiče předávat své děti učitelce u
vstupu do třídy.
Vyzvedávání dětí po obědě je ve 12,30 - 13,00 hodin (prosíme o vyčkání v
šatně). Pro děti, které by již první den odpočívaly si rodiče přijdou po
15,00 hodině (doporučujeme rodičům nových dětí v prvních dnech pouze
dopolední docházku).

Seznamy dětí a jejich umístění do tříd budou vyvěšeny uvnitř budovy
školy v šatnách.
V šatnách najdete také seznam se značkami dětí, kterými budou označena
místa v botníku a dětský kapsář v šatně.

"Co potřebují děti do školky"
Formulář najdete na webu školky dokumenty ke stažení.

První den si přinesou děti do školky podepsané bačkorky, oblečení na
převléknutí na pobyt venku, podepsanou lahvičku s pitím. Ostatní věci
uvedené na formuláři "Co potřebuji do školky" přineste až následující
dny.

HYGIENICKÁ OPATŘENÍ:
PŘI VSTUPU DO MATEŘSKÉ ŠKOLY VSTUPUJTE POUZE S POUŽITÍM RESPIRÁTORU!!!
( Pro děti mateřské školy neplatí povinnost zakrytí úst a nosu. )
U VSTUPU DO ŠATEN JE PRO VÁS PŘIPRAVEN DESINFEKČNÍ PROSTŘEDEK NA RUCE.

DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PŘICHÁZEJÍ POUZE ZDRAVÉ DĚTI BEZ JAKÝCHKOLIV ZNÁMEK
ONEMOCNĚNÍ.
KAŽDÉ PŘICHOZÍ DÍTĚ SE PŘIVÍTÁ S UČITELKOU VE TŘÍDĚ, ODLOŽÍ SI LAHVIČKU
S PITÍM A IHNED POTÉ SI PEČLIVĚ UMYJE RUCE.

TESTOVÁNÍ na přítomnost covid-19 se v mateřské škole NEPROVÁDÍ.

DŮLEŽITÁ INFORMACE!!!!!!
§ Podle aktuálně platného ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví
ČR, osoby, které se vracejí ze zemí s vysokým, velmi vysokým nebo
extrémním rizikem nákazy a na které se nevztahuje některá ze stanovených
výjimek (pro očkované osoby, pro osoby s prodělaným onemocněním covid-19
apod.), jsou po vstupu na území ČR povinny se nejdříve 5. den, resp. 10.
den v případě návratu ze zemí extrémního rizika nákazy, nejpozději však
14. den, podrobit RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2,
pokud orgán ochrany veřejného zdraví výjimečně nerozhodl jinak. Do doby
výsledku RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 musejí
uvedené osoby setrvat v samoizolaci.
ZA DĚTI ZODPOVÍDAJÍ ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI DÍTĚTE!!!!!!!!!!

Další informace se milí rodiče dozvíte na připravované společné schůzce.
Těšíme se na Vás a na Vaše děti.

Jaroslava Posltová
ředitelka MŠ s kolektivem

Vyzvednutí výrobků z keramiky

Milí rodiče keramiků,
dejte prosím Vašim dětem do školky nádobu (krabici, košíček,...) na vyzvednutí výrobků.
Děkuji
SP

Společné fotografování celé mateřské školy

Společné fotografie celé mateřské školy jsou ke stažení na:
https://www.zoneram...kova/Album/7349665
Heslo pro stažení fotografií je stejné jako do fotogalerie mateřské školy.

Společné fotografování oranžové třídy

Heslo pro stažení fotografií je stejné jako do fotogalerie mateřské školy.

Ukončení zájmových kroužků

Vážení rodiče!
V tomto týdnu proběhly naposledy zájmové kroužky flétny, keramiky a Maxíka.
Kroužek flétny bude ukončen společným koncertem 23.6.
Kroužek keramiky bude ještě v pondělí 21.6. od 14.00 pro děti, které si nestihly naglazovat své výrobky.

Výlet s rodiči červené třídy

Vážení rodiče!
Ve čtvrtek 24.6.2021 pořádáme tradiční závěrečný výlet rodičů a dětí z červené třídy. Sejdeme se mezi 16.30 a 17.00 na hřišti v Pertoldově ulici (hřiště s velkou klouzačkou). Po rodinách budete vyrážet značenou trasou s úkoly. Cíl je u retenční nádrže Libušská, kde si uděláme malý oheň, na kterém si může každý opéci, co si přinese.
Těší se Máša, Markéta a Danča

Koncert kroužku flétny

Vážení rodiče!
Ve středu 23.6.2021 v 16.00 bychom vás rádi pozvali na krátký koncert kroužku flétny do červené třídy.

Celodenní výlet na Včelí stezku Úvaly

Vážení rodiče!
V úterý 22.6.2021 jede celá školka na celodenní výlet na Včelí stezku Úvaly.
Pojedeme objednaným autobusem.
Příchod do školky: do 8.30
Návrat : okolo 16.00
S sebou: jídlo a pití na celý den (oběd ve školce bude odhlášen), pláštěnku, papírové kapesníky, vše v pohodlném batůžku (vlhčené ubrousky vezmeme ze školky).
Na sebe: vhodné oblečení a obuv pro pobyt v přírodě

Celodenní výlet do okolí Klínce

Vážení rodiče!
Ve středu 16.6. jede červená třída na celodenní výlet do okolí Klínce.
Pojedeme vlakem z Modřan a i návrat a vyzvedávání dětí bude na vlakové zastávce Modřany.
Příchod do školky: do 8.30
Návrat na zastávku Modřany: 17.14
S sebou: jídlo a pití na celý den (oběd ve školce bude odhlášen), pláštěnku, roušku nebo respirátor, papírové kapesníky, vše v pohodlném batůžku (vlhčené ubrousky vezmeme ze školky).
Na sebe: vhodné oblečení a obuv pro pobyt v přírodě

Slavnostní pasování našich předškoláků na školáky

Vážení rodiče a naše milé děti,

zveme vás všechny na malou slavnost, kdy naši předškoláci budou pasováni
na školáky.
Slavnost proběhne na zahradě mateřské školy v úterý 15.6.2021 postupně
po jednotlivých třídách takto:
Předškoláci MODRÉ TŘÍDY 16,30 hodin
Předškoláci ORANŽOVÉ TŘÍDY 17,00 hodin
Předškoláci ČERVENÉ TŘÍDY 17,30 hodin
Na zahradu mateřské školy je za tímto účelem pozván rytíř, který tento
obřad slavnostně provede.
Událost významná pro děti proběhne vzhledem k této době v takto mírně
komornějším stylu, nicméně důležitost obřadu bude zachována.
Nezapomeňte proto na slavnostní oblečení.
Zveme rodiče předškoláků a rovněž i mladší děti se svými rodiči, kteří
se chtějí této slavnostní chvíle svých starších kamarádů rovněž
účastnit.
Na závěr tohoto malého setkání bude připraveno úplně malé občerstvení
pro všechny účastníky.

Těšíme se!!!

Společné fotografování tříd

Vážení rodiče!
V úterý 15.6. dopoledne proběhne společné fotografování tříd. Bude možné vyfotografovat i skupinky podle zájmu dětí. Vše vám pak bude zasláno prostřednictvím www.zonerama.com, chráněné heslem.