Aktuality

Výlet za ptáčky

Vážení rodiče!
Jaro už se hlásí, tak aktivita pro tento týden je výlet do přírody. Připravený je pro vás v Modřanské rokli a tématem jsou ptáci naší přírody. Na cestu je potřeba vytisknout tabulku, do které si budete dolepovat samolepky s ptáky, popis cesty a fotografie s místy, kde máte hledat. Kdo by chtěl, může také
namalovat kamínek, který cestou položí pro potěšení kamarádů. Pokud by ve vašich možnostech nebylo tento výlet absolvovat, vymyslete prosím nějaký vlastní výlet a pošlete nám z něj prosím fotografii.
Doufáme, že si výlet užijete a nikdo cizí nám jej nepokazí.
Potřebné materiály jsou dostupné na:
http://www.msmontes...t%20za%20ptaky.pdf

Grafomotorika předškoláků

Vážení rodiče,

posíláme Vám v příloze nabídku na akci Jak na grafomotoriku u
předškoláků. Akci pro rodiče opakujeme již potřetí, tentokrát
reagujeme na požadavek rodičů a akce se uskuteční 7. 4. 2021 OD
20.00 HOD.

Rodiče se mohou na setkání přihlásit zde:
https://docs.google...hAzUZcNgg/viewform

Letáček naleznete v dokumentech.

Za MAP Martina Radvanová

Letáček je dostupný na:
http://www.msmontes...menty/EduCoffee%20(9).pdf

Velikonoční kniha

Milí rodiče, milé děti,

posíláme vám spolu s "Velikonoční knihou" jarních úkolů i velké přání,
abyste si Velikonoce užili se sluníčkem, s velikonočním tvořením i s
velikonoční přírodou, kam jen vaše nohy mohou dojít.
Těšíme se zase moc na práce vás všech, kteří nám posíláte skeny vašich
pracovních listů, obrázky i fotky, co si doma s rodiči užíváte. A je to
velká radost, že můžeme alespoň být chvíli s vámi.
A ještě větší radost bychom měli, kdyby se nám prostřednicvím třídních
emailů ozvali i ti předškoláci, o kterých již dlouho nic nevíme a
podělili se s námi o to, jak se jim doma daří a jak tvoří předškolácké
úkoly.
Pro jistotu:
cervena.trida.montessori@gmail.com
modra.trida.montessori@gmail.com
oranzova.trida.montessori@gmail.com

Hezké jaro.
Kolektiv školkových pedagogů

Kniha je dostupná na:
http://www.msmontes...%C3%AD%20kniha.pdf

První jarní květiny


Milí rodiče a milé děti,

posíláme Vám opět mnoho pozdravů a nabízíme nové aktivity pro tento týden. Na webových stránkách školky naleznete v dokumentech ke stažení pracovní listy s jarní tématikou.
Objevte první jarní květiny a vypracujte úkoly s nimi spojené.
Přivítejme jaro lidovou písní „Travička zelená“

https://m.youtube.c...atch?v=0nk9pBe8CtE

Předškoláky poprosíme o zpracování do knihy a budeme rády i za zpětnou vazbu zaslanou na emailové adresy tříd. Těšíme se opět na společné prohlížení po návratu dětí zpět do školky.

Přejeme vám všem pevné zdraví a jarní dny plné sluníčka.
Kolektiv pedagogů MŠ

Materiály jsou dostupné na:

http://www.msmontes...%20kv%C4%9Btin.pdf

Informace pro rodiče předškoláků k zápisu do 1. třídy ZŠ

Vážení rodiče,
zde nabízíme souhrn informací k zápisu předškolních dětí do 1. třídy ZŠ.

Zápis k plnění povinné školní docházky je stanoven v termínu 1.-30.4.
2021.
Konkrétní termíny zápisů jednotlivých škol MČ Prahy 12 naleznete na
webových stránkách zvolené školy, na webu MČ Praha 12 odkaz školství -
Informace pro rodiče žáků základních škol a dále v brožuře "Základní
školy v Praze 12 - Přijďte se podívat". Brožuru si mohou rodiče v
tištěné podobě vyzvednout i v naší MŠ ( jsme zde denně 8,00 - 12,30
hodin ).

Rodiče, kteří uvažují o odkladu školní docházky pro své dítě, jsou
povinni v době konání zápisu podat žádost o případný odklad školní
docházky. O této skutečnosti by měla být informována mateřská škola (
vhodná konzultace s třídní učitelkou ).
Rodiče žádající o odklad školní docházky potřebují jako podklad pro
svoji žádost vyjádření poradenského zařízení týkající se "školní
zralosti" dítěte.

Odkaz na Pedagogicko-psychologickou poradnu pro Prahu 12:
PPP Barunčina 1478/11, 143 00 Praha 12, tel.: 241 772 412, 241 774 672,
https://www.ppp11a12.cz
email:info@ppp-modrany.cz

Vyzvednutí pracovního sešitu - předškoláci - modrá třída

Informace k vyzvednutí pracovních sešitů se týká pouze předškoláků z modré třídy.

Za modrou třídu
Sl. Z. I.

Předškoláci -yyzvednutí pracovního sešitu

Milí rodiče předškoláků,

rády bychom Vám nabídly možnost vyzvednutí si pracovního sešitu „Hrajeme si ve škole i doma“ od nakladatelství Fraus, který mají děti rozpracovaný ve školce. Myslíme si, že by byl velmi přínosný pro děti k procvičování v rámci předškolní přípravy. Sešit si můžete tento týden vyzvednout ve školce kdykoliv mezi 8 a 12,30 hodin v červené třídě. Zvoňte prosím na prostřední vchod do školky.

Distanční výuka - Společné čtení

Milí rodiče a milé děti,

pro tento týden posíláme námět na společné čtení. Příběh „ Jak zvířátka pekla koláče“ a s ním souvisejících několik pracovních listů naleznete v dokumentech ke stažení. Jedná se o společné čtení s otázkami, které jsou v textu zvýrazněny kurzívou a poskytují náměty na rozhovory s dětmi. Otázky za příběhem a některé pracovní listy jsou zaměřeny na zapamatování si informací z textu. Přejeme vám příjemný čas strávený při společném čtení a pokud budete mít chuť, tak i vy si můžete společně upéct koláče. „Dětský“ recept najdete na poslední stránce.

Předškoláky žádáme o zpracování do knihy a budeme rády i za zpětnou vazbu zaslanou na emailové adresy tříd. Těšíme se opět na společné prohlížení po návratu dětí zpět do školky.

Přejeme vám všem pevné zdraví a klidné dny
Kolektiv pedagogů Mš

http://www.msmontes...l%C3%A1%C4%8De.pdf

Nové emailové adresy tříd

Milí rodiče, dnes ještě jednou ze školky,

vzhledem k možnosti další komunikace mezi vámi rodiči a vaší třídou fungují od dnešního dne čerstvé emailové adresy pro jednotlivé třídy. Rodiče předškoláků bychom chtěli požádat k využití této emailové adresy k zasílání zpětné vazby, jak se dětem dařilo plnit zadané úkoly ( příklady zpětné vazby: zaslaná fotografie, naskenované materiály, dotaz nebo komentář k zadanému tématu... ). Vaši zpětnou vazbu zasílejte prosím za vaše předškoláky vždy na konci týdne.

Zde nové emailové adresy jednotlivých tříd:

cervena.trida.montessori@gmail.com
modra.trida.montessori@gmail.com
oranzova.trida.montessori@gmail.com

Zdravíme vás.
Všichni ze školky

Distanční výuka - Tipy na aktivity pro rodiče a děti

Milí rodiče a milé děti,

pro tento týden posíláme několik námětů a tipů na aktivity, v nichž si děti s Vaší pomocí procvičí některé z dovedností potřebných před nástupem do školy. Jedná se o procvičení grafomotoriky, sluchové paměti, sluchového vnímání, přechylování rodů mužského a ženského a rozvoj předmatematických představ.
Požádáme Vás o stručné zaznamenání úkolů formou pracovního deníku. Můžete zaznamenat, které úkoly děti bavily, jak se jim dařily, které bylo třeba více procvičit apod.
Tipy na aktivity a pracovní listy naleznete zde

http://www.msmontes...0a%20d%C4%9Bti.pdf

Těšíme se opět na společné prohlížení pracovních listů a deníku po návratu dětí zpět do školky.
Přejeme vám všem pevné zdraví a klidné dny
Kolektiv pedagogů Mš

Distanční výuka - Kniha pokusů

Dobrý den, rodiče,

posíláme první náměty pro práci s předškolními dětmi v souvislosti s
distanční výukou. Žádáme vás o vaši součinnost při plnění dostupných
úkolů.
Připomínáme, že distanční výuka je pro předškolní děti povinná. Budeme
se tudíž těšit na společnou reflexi nad vytvořenými knihami po návratu
dětí zpět do školky.
Mladší děti si mohou samozřejmě vyzkoušet nabízené náměty pro radost.

Přejeme hezké chvíle s vašimi dětmi a zdraví k tomu.
Kolektiv pedagogů MŠ
Kniha je dostupná na: http://www.msmontes...20POKUS%C5%AE.docx

Uzavření mateřské školy

Vážení rodiče,

dne 26.2.2021 přijala vláda ČR vzhledem k nepříznivé epidemiologické
situaci krizové opatření č. 200, na jehož základě uzavírám Mateřskou
školu Montessori od 1.3.2021 do 21.3.2021.

Jaroslava Posltová
ředitelka mateřské školy

Informace o ošetřovném naleznete na zde uvedeném odkazu:
https://www.cssz.cz...mace-k-osetrovnemu
Podle nových pravidel již škola nevyplňuje žádné potvrzení o ošetřovném.

Pro předškolní děti a rovněž i děti mladší nabídneme od následujícího
týdne náměty k distančnímu vzdělávání.

Kroužky v týdnu jarních prázdnin

Vážení rodiče!
V týdnu jarních prázdnin nebudou probíhat žádné zájmové kroužky.

Platby kroužků na 2. pololetí

Vážení rodiče!
V tomto týdnu budeme vybírat platby za tyto kroužky na 2.pololetí:
Keramika 950 Kč
Maxík 1200 Kč
Flétna 550 Kč
Platit můžete v červené třídě:
Ve středu od 12.40 do 13.00 a od 15.00 do 17.00
Ve čtvrtek od 7.00 do 8.30 a od 12.40 do 13.15

Konzultace s rodiči

Vážení rodiče,

máte-li zájem o konzultaci s třídními učitelkami Vašeho dítěte,
sdělte, prosím, tuto informaci buď prostřednictvím emailu naší
mateřské školy info@msmontessori.cz nebo se zapište na formulář
v šatně Vaší třídy ( prosíme do konce února ).
Termíny a formu konzultací Vám sdělíme následně.

Divadlo Kampa

Vážení rodiče!
Oslovili nás z Divadla Kampa, které s dětmi rádi navštěvujeme s nabídkou on-line představení pro vás:

Naši milí přátelé,

dnes tu máme něco pro rodiny s dětmi. Na přelomu roku jsme si lámali hlavu, čím dalším bychom mohli vás diváky potěšit. Co kromě našich besed, improvizací a kabaretů by mohlo přinést z Divadla Kampa trochu radosti do vašich domovů? Rozhodnutí padlo poměrně rychle. Máme pocit, že současná krize dopadá zejména na děti. Kolektiv kamarádů ve škole vyměnily za obrazovky počítačů s virtuální výukou, kroužky a sportovní aktivity se nekonají a nás hodně mrzí, jak byl jejich svět fantazie a her byl omezen. Proto jsme svou pozornost zaměřili směrem na naše oblíbené dětské diváky.

Rádi bychom vám nabídli POHÁDKOVÉ SOBOTY! Natočili jsme pro vás a vaše rodiny tři oblíbené pohádky, a chceme je zdarma poslat do vašich domovů. Víme, že je to zase další program na obrazovce, a věřte nám, že bychom si nic nepřáli víc, než vás zase usadit v našem malém hledišti. Ale doufáme, že to, co jsme pro vás vytvořili, bude přece jen trochu jiný a upřímný obsah... Se záznamy pohádek jsme si dali opravdu záležet!

Připojte se k našemu programu pohádkových sobot, začínáme tento týden:
13. 2. 2021 v 15 hodin: Země je placatá, jinak tě zabiju!
27. 2. 2021 v 15 hodin: Škola Malého stromu
13. 3. 2021 v 15 hodin: Heidi, děvčátko z hor

Jak pohádky sledovat?
V daný den se bude pohádka promítat na našem YouTube kanálu formou premiéry. To znamená, že pohádka začne vždy v 15 hodin a vy ji můžete sledovat živě. Po skončení premiéry bude pohádka k dispozici ve formě záznamu tak dlouho, dokud divadla opět neotevřou a my vám ji nebudeme moct odehrát kontaktně v divadle!
Odkaz na video, kde se bude pohádka promítat, najdete v den konání na několika místech - v programu Divadla Kampa na webových stránkách www.divadlokampa.cz, přímo na YouTube kanálu a také na Facebooku Divadla Kampa. Těšíme se na vás!

Masopust

Ve čtvrtek 18.2.2021 dopoledne proběhne v naší školce "Staročeský masopust". Prosíme, aby děti přišly v maskách v duchu staročeských tradic. Děti se můžou těšit na společný tanec i různé veselé atrakce, které pro ně budou nachystány ve všech třídách.

Předškoláci z červené třídy

Vážení rodiče!
Vzhledem k současné epidemiologické situaci nechodí velká část předškolních dětí z červené třídy do školky. Chtěli bychom požádat nepřítomné děti o vypracování sešitku "KDE BYDLÍM". Čeká vás kreslení, psaní, stříhání a trénování paměti. Prosíme všechny předškoláky, aby sešitek přinesli do školky pokud nastoupí v brzké době nebo ho rodiče dodají do školky do konce února s dalšími vypracovanými úkoly, které budeme posílat v příštích týdnech. Pokud nemáte možnost tisku, ozvěte se prosím na mobil červené třídy a my vám materiály vytiskneme.
Sešitek rodiče naleznou ke stažení na stránkách školky v sekci „Dokumenty ke stažení“.
http://www.msmontes...nty/Kde_bydlim.pdf
Děkujeme

Náhradní prázdninový mateřských škol 2021

Vážení rodiče,
MČ Praha 12 spolu s mateřskými školami v její správní působnosti plánuje
zajištění náhradního prázdninového provozu pro léto 2021.

Vy, jenž potřebujete umístit své dítě v době letních prázdnin do
náhradní mateřské školy, vyplňte prosím, písemnou žádost.
Žádost je ke stažení na webových stránkách MŠ nebo je k vyzvednutí v
papírové podobě ve vaší třídě.
Tuto žádost je nutné vyplnit a odevzdat v naší MŠ do 12.02.2021, poté
budou počty přihlášených dětí předány zřizovateli.

Konkrétní mateřské školy, v nichž bude uskutečněn náhradní prázdninový
provoz, budou upřesněny do konce měsíce dubna. Zápis do vybraných škol
s prázdninovým provozem proběhne konkrétně v těchto
školách koncem měsíce května. Termín a čas vám bude aktuálně sdělen.
Děti, jejichž rodiče podají žádost nyní, budou mít přednostní právo
přijetí.

Tato forma náhradního prázdninového provozu bude ještě diskutována s
HSHMP a přizpůsobena aktuální hygienicko epidemiologické situaci.

Odkaz na žádost:
http://www.msmontes...3%BAnor%202021.doc

Karanténa v oranžové třídě

Milí rodiče a milé děti,
pevně věříme, že jste všichni v pořádku a moc se těšíme, až se příští týden všichni ve zdraví sejdeme. Před námi je nyní celý týden strávený doma, proto bychom vás chtěly požádat, především předškoláky, o vypracování sešitku "KDE BYDLÍM". Čeká vás kreslení, psaní, stříhání a trénování paměti. Prosíme všechny předškoláky, aby si sešitek přinesli příští týden do školky, i u mladších dětí to bude vítáno. Moc se těšíme, až si vše společně prohlédneme. Sešitek rodiče naleznou ke stažení na stránkách školky v sekci „Dokumenty ke stažení“.
http://www.msmontes...nty/Kde_bydlim.pdf
Přejeme vám pevné zdraví a těšíme se opět na společné setkání ve školce
Bětka a Jana