Aktuality

Předběžná k informace k otevření MŠ

Dobrý den, milí rodiče,
všechny vás i vaše děti zdravím do vašich domovů.
Posílám něco málo předběžných informací k otevření školky.
Během víkendu obdržely mateřské školy manuál zpracovaný MŠMT ve
spolupráci s ministerstvem zdravotnictví, který hovoří o hygienických a
provozních podmínkách při znovuotevírání mateřských škol.
V tomto týdnu bude téma otevírání mateřských škol spolu s podklady
ředitelek projednávat Rada MČ Praha 12.
Termín otevření naší školky vám následně sdělím. Nejzazší termín by byl
25.5., spolu se školáky.
Těšíme se na děti. Rádi bychom nám všem vytvořili bezpečné prostředí pro
naše společné bytí.
Pěkné dny
Jaroslava Posltová

Dotazník k bakalářské práci

Vážení rodiče!
Požádala nás studentka Pedagogické fakulty, že by pro potřeby své bakalářské práce prosila vás, rodiče, o vyplnění krátkého dotazníku:
Dobrý den,
jsem studentkou Pedagogické Fakulty, se specializací na integrovanou
předškolní výchovu a vzdělávání na I. stupni základní školy.
Ráda bych Vás touto cestou poprosila o vyplnění krátkého
dotazníku, který bude podkladem pro mou bakalářskou práci.
Dotazník je určen pro rodiče, kteří zvolili pro své dítě MŠ s
alternativním pedagogickým směrem. Dotazník je zcela anonymní, jeho
výsledky budou použity pouze ke studijním účelům a zabere
přibližně 8 minut Vašeho času. odkaz je: https://forms.gle/FQfCvsPpviqL4HfH9
Děkuji za Váš čas.
M. Machaňová

Školné a stravné v době uzavření mateřské školy

Vážení rodiče,
vámi uhrazené platby školného a stravného za měsíc březen a duben vám
budou vráceny na váš účet počátkem měsíce května. Školné za březen v
poměrné výši, kdy byla MŠ uzavřena.
Platby za měsíc květen, červen dle aktuální situace.
Jaroslava Posltová

Zápis do MŠ pro školní rok 2020/21 "Postup zákonných zástupců při zápisu"

Vážení rodiče!
Elektronický předzápis do naší mateřské školy bude otevřen v době od 14. 4. 2020 do 11. 5. 2020.
1) Na webu: www.elektronickypredzapis.cz vyhledáte naši mateřskou školu a předzapíšete se do ní:
https://elektronick...ola/p12-montessori

2) Dále je potřeba podniknout následující kroky:
- vytisknete si vyplněnou žádost
- vytisknete si evidenční list dítěte ( bez lékařského potvrzení )
- vytisknete si čestné prohlášení k očkování
- pořídíte si kopii očkovacího průkazu dítěte
- pořídíte si kopii rodného listu dítěte

3) Potřebné dokumenty poté doručíte v termínu 4. 5. - 15. 5. 2020 ( NEJPOZDĚJI !! )do naší mateřské školy jedním z následujících způsobů:
- do datové schránky školy ( 7ujku28 )
- e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem ( nelze jen poslat prostý email! )
- poštou
- vhodíte do schránky mateřské školy
- v nutném případě osobním podáním při dohodnutém termínu ( tel: 241 766 272, mobil: 731 976 153, email: info@msmontessori.cz )

Po ukončení tohoto procesu Vám budou emailem zaslány formuláře s
registračním číslem Vašeho dítěte.

Těším se na setkání s Vámi a Vašimi dětmi v klidném příštím čase -:)
Jaroslava Posltová
ředitelka MŠ

Školka v přírodě

Dobrý den, rodiče!
Vy, kdož jste zaplatili zálohu na školku v přírodě, naleznete vrácenou
částku v plné výši na svých účtech. Školka v přírodě je z pochopitelných
důvodů zrušena.
Přeji Vám krásné dny na jarních procházkách s Vašimi dětmi.
Slávka Posltová

Zápis do MŠ pro školní rok 2020/2021

Vážení rodiče,
k letošnímu zápisu do Mateřské školy Montessori v Praze 12 využijte opět
nabídku elektronického předzápisu.
Elektronický předzápis bude otevřen v době od 14.4.2020 do 11.5.2020 na
webu: www.elektronickypredzapis.cz.
Postup při vyplňování naleznete na předzápisovém webu nebo na letáku,
který je vložen na stránkách naší MŠ - dokumenty ke stažení.
Na tomto
místě najdete i kritéria přijetí do mateřské školy.
Další informace ohledně zápisu do MŠ a odevzdání dokumentů budou
upřesněny během měsíce dubna.

Předškoláčci

Milí rodiče,
zdravím Vás a Vaše děti ze ztichlé školky a dovoluji si Vám přeposlat
několik odkazů.
Odkazy se týkají možnosti, jak zabavit, zaměstnat a zároveň vzdělávat
naše předškoláky dalšími způsoby, doplnit to, co dětem vymýšlíte a
nabízíte Vy, rodiče.
Přeji Vám hodně trpělivosti a úsměvů.
Jaroslava Posltová

https://www.eschovka.cz
Materiály pro děti – některé zdarma, něco za malou úplatu - kredity,
které lze jednoduchým způsobem získat bezhotovostním převodem. Materiály
jsou přehledně rozděleny dle několika kategorií – věk, forma zpracování,
tematické zaměření.

https://www.pipasik.cz
Autorský e-shop, kde mají ke stažení zdarma řadu hezky graficky
zpracovaných aktivit pro předškoláky jako jsou dokreslování,
vystřihování, bludiště, aktivity na ven... – Proměny - vývojové fáze,
Jarní detektivka, Hodiny, Poznávej ptáčky, Učíme se geometrické tvary,
Učíme se čísla...

https://www.vesela-chaloupka.cz
Stránky jedné p. učitelky 1. stupně, kde se dají najít a zdarma stáhnout
různé materiály pro práci s dětmi – didaktické hry, pracovní listy,
omalovánky i výtvarné nápady.

https://skolakov.eu/

https://www.vcelka.cz/

( a děkuji Ivoně a Janě za pomoc s vyhledáváním )

Kontakty atd.

Milí rodiče,
abyste na nás nezapomněli -:), připomínám kontakty na naši školku, kam
se můžete obrátit s případným dotazem:
email: info@msmontessori.cz (nejlépe)
tel.: pevná linka 241 766 272, pouze po - pá, 8 - 12 hodin
mobil. tel. modré tř.: 731 976 153

Dále připomínám a upřesňuji informace OŠK MČ Praha 12:
Doporučujeme rodičům dětí, kteří se ocitli kvůli uzavření škol v tíživé
životní situaci, aby kontaktovali pana Mejsnara, vedoucího oboru
sociálních věcí, e-mail: mejsnar.lukas@praha12.cz, tel.: 606 063 106,
nebo Jiřího Brůžka, radního městské části Praha 12, e-mail:
bruzek.jiri@praha12.cz, 602 406 504.

Rodiče zaměstnaní v bezpečnostních sborech, u obecní policie,
poskytovatelů zdravotních služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví a
příslušníci ozbrojených sil se v případě, že budou chtít zajistit péči o
své děti ve věku 3-10 let, mohou obrátit na svého zaměstnavatele.
Zaměstnavatel pak žádá MHMP, odbor zdravotnictví, o zajištění místa v
dětské skupině.

Všechny Vás zdravím.
Jaroslava Posltová

Další informace pro rodiče

Vážení rodiče,
v souvislosti s uzavřením mateřských škol MČ Praha 12 jsou pro děti
rodičů, jejichž profese vyžaduje i v této náročné době přítomnost na
pracovišti, připraveny dvě mateřské školy v naší městské části.
Pokud se ocitnete v situaci, kdy bude potřeba tuto možnost využít,
kontaktujte prosím:
pana Lukáše Mejsnara, vedoucího odboru sociálních věcí, email:
mejsnar.lukas@praha12.cz, tel.: 606 063 106 nebo
pana Jiřího Brůžka, radního MČ Praha 12, email: bruzek.jiri@praha12.cz,
tel.602 406 504

Dále pokud budete, rodiče, potřebovat žádost o ošetřovné, sdělte mi
informaci prostřednictvím emailu naší školky info@msmontessori.cz.
Žádost Vám potvrdím, oskenuji a pošlu zpět na email, z něhož jste mi Váš
požadavek poslali.
Oskenované žádosti by měly být akceptovány CSSZ.

Klidné dny -:)
Jaroslava Posltová

Přerušení provozu MŠ Montessori

Vážení rodiče,
v souladu s doporučením Usnesení mimořádného zasedání Rady MČ Praha 12
ze dne 16.3.2020 ve smyslu zákona 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),
ve znění pozdějších předpisů a § 3 vyhlášky č. 4/2005 Sb., o předškolním
vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 17.3.2020 do
odvolání přerušuji provoz Mateřské školy Montessori v Praze 12.
Jaroslava Posltová
ředitelka Mateřské školy Montessori v Praze 12

Koronavirus aktuálně

Vážení rodiče,
oslovuji vás aktuálně v současné situaci, kdy očekáváme výsledek jednání
vlády a jejích následných opatřeních.
Nicméně než-li k nim dojde, apeluji velmi naléhavě na vás.
Žádám vás, rodiče, kteří si můžete své děti nechat doma ve své
rodičovské péči, učiňte tak, prosím.
Jak jistě většina z vás postřehla, první výskyt koronaviru v mateřské
škole byl v Praze 12, v MŠ Hasova. Ta byla, jak Rada MČ Prahy 12
rozhodla, uzavřena. Děti i zaměstnanci jsou v karanténě.
Ostatní mateřské školy zůstávají nadále otevřeny.
Proto se rodiče, obracím na vás.
Děkuji za vaše uvážení a ohleduplnost.
Jaroslava Posltová

Hrací odpoledne

Vážení rodiče!
Hrací odpoledne, které mělo proběhnout ve středu 18.3. je z preventivních důvodů zrušeno.
Děkujeme za pochopení.

Konzultace s rodiči

Vážení rodiče!
Plánované konzultace se v příštím týdnu vzhledem k současné situaci neuskuteční. O náhradních termínech vás budeme informovat. Děkujeme za pochopení.

Vědecké laborky

Vážení rodiče!
Workshop firmy Marstafit "Vědecké laborky", který měl proběhnout 12.3.2020 bude prozatím zrušen. Pokud se situace uklidní, budeme hledat náhradní termín.
Děkujeme za pochopení.

Divadelní představení v divadle Minor

Vážení rodiče!
Vzhledem k současné situaci bylo zrušeno páteční představení Pinokio v divadle Minor.
Děkujeme za pochopení.

Koronavirus

Vážení rodiče,
na základě dnešního vyjádření premiéra vlády ČR a ministra zdravotnictví
ČR se od středy 11.3.2020 uzavírají základní a střední školy.
Mateřské školy budou nadále otevřené.
Dávám ke zvážení rodičům, zda se rozhodnou děti ponechat doma.
Zároveň vás žádám, aby jste vyhodnotili, zda-li jste se vy nebo vaše
děti nesetkali s někým, kdo přicestoval z rizikové oblasti a nemohl vás
tak ohrozit nákazou.
Dále upozorňuji, abyste nepřiváděli do školky děti, které jeví známky
počínající nemoci ( kašel, rýma...).
V mateřské škole byly děti poučeny, jak dodržovat mimořádnou hygienu,
prosím, dohlédněte na ni u vašich dětí i vy ( viz. letáček v šatnách ).
Děkuji, vážení rodiče, za pochopení.
Jaroslava Posltová, ředitelka MŠ Montessori

Malá technická univerzita - změna

Vážení rodiče,
termín vzdělávacího programu Malé technické univerzity "Stavitelé" je změněn z úterý 10.3. na středu 11.3.
Prosíme o včasný příchod dětí do školky do 8:15 hod.

Náhradní kroužek angličtiny

Vážení rodiče,

náhradní kroužek angličtiny za 11.2. proběhne ve čtvrtek 12.3. v obvyklou dobu.

Lenka Rozumová

Rušení konzultací středa 11.3.

Vážení rodiče,
z důvodu onemocnění paní ředitelky neproběhnou ve středu 11.3. konzultace. Náhradní termín bude oznámen.
Děkujeme za pochopení.

Malá technická univerzita

Vážení rodiče,
v úterý 10.3.dopoledne proběhne v oranžové třídě pro děti program Malé technické univerzity "Stavitelé".